Obuka

Ova stranica je namenjena novim korisnicima programa SM Pumpa kako bi se pre početka rada što bolje upoznali i uvežbali u radu sa programom. Većina menija i mogućnosti programa su objašnjena, u simulaciji praktičnog rada.

Ali takođe može da koristi i saradnicima koji već neko vreme koriste program oko usavršavanja određenih detalja.

Želimo Vam uspešan rad!


Start
Napomena: obuka je rađena u simulaciji praktičnog rada i nije bilo moguće optimizovati je za tablet računare i mobilne telefone. Za obuku i vežbanje koristite klasičan PC računar.