O programu

Softver funkcioniše na potpunoj kontroli i upravlja radom opreme koja je povezana sa sistemom Tankautomat-Software.Softver funkcioniše na identifikaciji : vozila i vozača Identifikacija vozila se vrši putem BATONA. Svako vozilo poseduje baton koji u sebi nosi sledeće podatke : registarsku oznaku, tip vozila, internu šifru za firmu.
Identifikacija vozača se vrši putem: PIN CODE ili Batona (zavisno za šta se odlučite).

Procedura i rukovanje pri samom točenju izgleda ovako: prislanjanjem Batona na čitač vrši se prepoznavanje vozila. Zatim softver traži da unesete PIN CODE, što čini vozač unošenjem svog ličnog PIN CODE. Sledeći korak je unošenje trenutne kilometraže vozila nakon čega softver dozvoljava točenje goriva na tom aparatu. Nakon završenog točenja u sistemu se pojavljuju: oznake vozila, ime i prezime vozača, stanje kilometraže, vreme točenja, vrsta goriva, litraža sipanog goriva, cena i vrednost goriva.
Softver poseduje veliki broj pratećih izveštaja svih točenja:

 • po vrstama goriva-rezervoarima
 • po pištoljima
 • po vremenskim periodima
 • po klijentima zbirna i pojedinačna točenja za svako vozilo
 • zalihe goriva
 • kartica goriva
 • prosečna potrošnja
Izveštaji se mogu exportovati u XLS formatu.

Sistem prati svaki unos goriva u rezervoar i na osnovu toga ima uvid u trenutne zalihe u rezervoarima. (Operater vrši unos goriva svaki put kada stigne cisterna)
Moguće je štampanje otpremnica u raznim situacijama, po potrebi ili nakon svakog točenja. Otpremnice imaju sve relevantne podatke o točenju, klijentu, komitentu. Svi izveštaji koje poseduje sistem mogu se štampati ili exsportovati i onda slati e-mailom. Export iz baze softvera moguće je slati u XML formatu.

Baza softvera je My SQL. Sistem vrši očitavanje totalizatora na aparatu za točenje goriva i automatsku promenu cena.

U sistem je moguće povezati magnetostriktivne SONDE za merenje nivoa goriva nakon čega se ima potpuni uvid u stanje goriva, vode, temperature u rezervoaru. Sistem vrši temperaturnu korekciju na 15°C sa grafičkim prikazom. Postoji mogućnost da se izvrši nadogradnja pa da se dobiju i izveštaji sa periodičnim vremenom o merenju sondi.

Sistem za praćenje rada interne benzinske stanice moguće je umrežiti u centralni softver gde se prati rad svih umreženih internih benzinskih stanica i to tako što svaki objekat u predvidjeno vreme šalje izveštaj za taj dan kroz mrežu-internet konekcijom.
Softver jednom dnevno u naznačeno vreme radi automatski beckup, koji se može slati kroz mrežu na naznačenu adresu.

Poželjno je da ceo sistem bude pod zaštitom Online UPS-a kako bi se obezbedilo neprekidno napajanje. U slučaju nestanka struje i pri dolasku napajanja, softver se automatski podiže i kreće sa radom bez pomoći operatera.

Izgled uređaja za prijavljivanje

Izgled uredjaja preko kojeg se vrši prijavljivanje i identifikacija
VOZILA I VOZAČA.
Uređaj poseduje displej, na kome se vide unešeni podaci, tastaturu preko koje se unose podaci i čitač gde se prislanjaju batoni radi identifikacije vozila.
Sam uredjaj je otporan na spoljne uticaje (kiša, vlaga).

Izgled BATONA

Baton je tač memorija otporna na mehanička oštecenja i pouzdan vid identifikacije za evidenciju vozila.

Svaki baton poseduje svoj 64 bitni cod i ne postoji vid malverzacije sa istim (ne postoje dva ista u svetu). Pogodan je za nošenje uz KLJUČ vozila kao privezak tako da ga je teško izgubiti.

Logovanje

Postoje dve vrste naloga kojima se pristupa aplikaciji:

 • Operater
 • Administrator
Pri samom startu programa, potrebno je uneti korisničko ime i lozinku. Za promenu naloga u toku rada, kliknite na taster prijavljivanje koji se nalazi u levom gornjem delu prozora.U zavisnosti od podešavanja u aplikaciji, svakom nalogu su ograničene operacije i opcije glavnog menija.

Izgled glavnog menija kada je ulogovan administrator:Šifarnici

Prikaz i manipulacija šifarnicima je ista za sve kategorije. Kolone u prikazu se definišu po vašim zahtevima.

Primer - Šifarnik artikala

Prikaz podataka
Klikom na taster "Novi artikal", otvara se prozor za uređivanje podataka:


Primer - Šifarnik vozača

Prikaz podataka:


Primer - Šifarnik vozila

Prikaz podataka:
Ulaz goriva

Forma za ulaz goriva je slična formi šifarnika, s tim što nakon unosa zaglavlja, imate formu za unos litraže koja je dodata u rezervoar.

Ulaz goriva - lista dokumenata:Ulaz goriva - nov ulaz:Monitor pumpe

Komunikacija između PC-a i pumpnog aparata kontrolisana je na prozoru "Monitor". Zaustavljanje i pokretanje komunikacije vrši se klikom da dugme Start/Stop. Pumpe su prikazane u obliku pravougaonika i sadrže infomraciju o trenutnim operacijama na aparatu. U donjem delu ekrana, nalazi se tabela koja prikazuje istoriju točenja.

Monitor - prikaz monitora sa jednim aparatom:Izveštaji

 • Izveštaj svih točenja
 • Izveštaj točenja po vozilima
 • Zalihe
 • Potrošnja.
Izveštaj svih točenja
Izveštaj se prikazuje za izabrani period, sortiran po datumuIzveštaj točenja po korisnicina
U tabeli izveštaja prikazani su zbirovi po vozilima za zadati period. Klikom na link specifikacija prikazana su točenja za izabrano vozilo.ZaliheKonzola/Sonde
Grafički prikaz stanja goriva u rezervoaru dobijen od magnetnostriktivne sonde.
Copyright © SM Pumpa 2017

Pictures by