O programu za autocisterne

Softver funkcioniše na potpunoj kontroli i upravlja radom MERNE GRUPE za istakanje goriva koji je povezana sa SM Soft sistemom. Osnovni zadatak ovog sistema je elektronsko poslovanje i evidencija točenja.

Softver funkcioniše na identifikaciji: vozila i vozača. Identifikacija vozila vrši se putem BATONA.
Svako vozilo poseduje baton koji u sebi nosi sledeće podatke:

 • registarsku oznaku
 • tip vozila
 • internu šifru za firmu
Identifikacija vozača vrši se putem:
 • PIN CODE
 • ili
 • BATONA
U zavisnosti za koju opciju se odlučite.

Procedura prijavljivanja pre dozvole za točenje goriva

Prislanjanjem BATONA na čitač vrši se prepoznavanje vozila i tada se oglašava zvučni signal.
Zatim softver traži da unesete PIN CODE, što čini vozač unošenjem svog ličnog PIN CODE-a.
Sledeći korak je unošenje trenutne kilometraže ili radnih sati vozila, nakon čega softver dozvoljava točenje goriva MERNOJ GRUPI.

Nakon završenog točenja goriva u sistemu se pojavljuju:

 • oznake vozila koje je točilo gorivo
 • ime i prezime vozača koji je točio gorivo
 • stanje kilometraže-radnih sati vozila
 • vreme točenja
 • vrsta goriva
 • litraža točenog goriva
Program poseduje veliki broj pratećih izveštaja:
 • po vrstama goriva-rezervoarima
 • po pištoljima-istakačkim mestima
 • po vremenskim periodima
 • po klijentima
 • zbirna i pojedinačna točenja za svako vozilo
 • zalihe goriva
 • kartica goriva
 • prosečna pojedinačna i ukupna potrošnja nakon svakog točenja tog vozila
Softver prati svaki unos goriva u rezervoar i na osnovu toga ima uvid u trenutne zalihe. Operater vrši unos goriva svaki put kad stigne nova isporuka goriva. Moguće je štampanje otpremnica - isečaka u raznim situacijama, po potrebi ili nakon svakog točenja.
Otpremnice imaju sve relevantne podatke o točenju. Svi izveštaji koje poseduje softver mogu se štampati ili exsportovati i slati e-mailom, zavisno od potreba. Export iz baze softvera moguće je slati u XML formatu. Baza softvera je MySQL.

Softver vrši očitavanje elektronskih totala litraže MERNE GRUPE, a zatim je moguće kontrolisati i uporedjivati evidentirano istakanje.
Startovanje SM Softa na autocisternama je automatski bez pomoći operatera nakon starta na glavnom prekidaču napajanja. Nakon toga sačekati da se Softver na računaru podigne (softver automatski startuje nakon podizanja Windowsa).

SM Soft sistem za praćenje rada autocisterni moguće je umrežiti u Centralni softver, gde se prati rad svih umreženih autocisterni i to tako što svaka autocisterna u predvidjeno vreme šalje izveštaj za taj dan kroz sinhronizaciju-internet konekcijom. Sa centralnog softvera administrator: unosi nove vozače i vozila, vrši pregled dešavanja na autocisternama i administrira u softveru. Softver na autocisternama svaki put nakon isključivanja radi automatski backup, a zatim i sinhronizaciju sa centralnim softverom putem internet konekcije. Centalni softver moguće je instalirati na serveru investitora, cloud-u provajdera ili kod SM Soft servisne podrške u zavisnosti od dogovora i infrastrukture investitora.

Izgled uređaja za prijavljivanje

Izgled uredjaja preko kojeg se vrši prijavljivanje i identifikacija
VOZILA I VOZAČA.
Uređaj poseduje displej, na kome se vide unešeni podaci, tastaturu preko koje se unose podaci i čitač gde se prislanjaju batoni radi identifikacije vozila.
Sam uredjaj je otporan na spoljne uticaje (kiša, vlaga).

Izgled BATONA

Baton je tač memorija otporna na mehanička oštecenja i pouzdan vid identifikacije za evidenciju vozila.
Svaki baton poseduje svoj 64 bitni cod i ne postoji vid malverzacije sa istim (ne postoje dva ista u svetu). Pogodan je za nošenje uz KLJUČ vozila kao privezak tako da ga je teško izgubiti.

Logovanje

Postoje dve vrste naloga kojima se pristupa aplikaciji:

 • Operater
 • Administrator
Pri samom startu programa, potrebno je uneti korisničko ime i lozinku. Za promenu naloga u toku rada, kliknite na taster prijavljivanje koji se nalazi u levom gornjem delu prozora.U zavisnosti od podešavanja u aplikaciji, svakom nalogu su ograničene operacije i opcije glavnog menija.

Izgled glavnog menija kada je ulogovan administrator:Šifarnici

Prikaz i manipulacija šifarnicima je ista za sve kategorije. Kolone u prikazu se definišu po vašim zahtevima.

Primer - Šifarnik artikala

Prikaz podataka
Klikom na taster "Novi artikal", otvara se prozor za uređivanje podataka:


Primer - Šifarnik vozača

Prikaz podataka:


Primer - Šifarnik vozila

Prikaz podataka:
Ulaz goriva

Forma za ulaz goriva je slična formi šifarnika, s tim što nakon unosa zaglavlja, imate formu za unos litraže koja je dodata u rezervoar.

Ulaz goriva - lista dokumenata:Ulaz goriva - nov ulaz:Monitor pumpe

Komunikacija između PC-a i pumpnog aparata kontrolisana je na prozoru "Monitor". Zaustavljanje i pokretanje komunikacije vrši se klikom da dugme Start/Stop. Pumpe su prikazane u obliku pravougaonika i sadrže infomraciju o trenutnim operacijama na aparatu. U donjem delu ekrana, nalazi se tabela koja prikazuje istoriju točenja.

Monitor - prikaz monitora sa jednim aparatom:Izveštaji

 • Izveštaj svih točenja
 • Izveštaj točenja po vozilima
 • Zalihe
 • Potrošnja.
Izveštaj svih točenja
Izveštaj se prikazuje za izabrani period, sortiran po datumuIzveštaj točenja po korisnicina
U tabeli izveštaja prikazani su zbirovi po vozilima za zadati period. Klikom na link specifikacija prikazana su točenja za izabrano vozilo.ZaliheKonzola/Sonde
Grafički prikaz stanja goriva u rezervoaru dobijen od magnetnostriktivne sonde.
Copyright © SM Pumpa 2017

Pictures by