StartPetrol LPFR

StartPetrol LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa razvijen u skladu sa Tehničkim uputstvom Poreske uprave.

Osnovne funkcionalnosti:

 • Izdavanje fiskalnog računa (prodaja, refundacija itd.)
 • Obezbeđenje nesmetanog rada u slučaju nedostatka internet veze
  • Čuvanje svih računa u trajnoj memoriji dok se ne uspostavi veza
  • Ažurni podaci taksi i ostalih konfiguracionih parametara
 • Slanje podataka Poreskoj upravi neophodnih za uspešno validiranje računa (audit)
 • Konfigurabilnost u zavisnosti od potreba korisnika
  • Konfigurisanje lokacije snimljenih računa po uputsvtu Poreske uprave (struktura foldera)
  • Detaljan log svih dogadjaja u sistemu
  • Konfigurabilnost slanja audit paketa

Instalacija Komunikacija Infrastruktura
Aplikacija je razvijena kao WEB API i instalacija je jednostavna na operativnom sistemu Windows. Čitač kartica obavezan. Komunicira sa svim elementima fiskalizacije (BE, ESIR), potpisivanje računa i slanje podataka SUF. Aplikacija podržava komunikaciju sa više ESIR-a unutar jedne mreže.
Režim rada Verifikacija računa Tehnička podrška
StartPetrol LPFR podržava i online i offline režim rada, tj. režim sa stalnom internet konekcijom ili ne. Audit procesom svaki fiskalni račun se šalje SUF radi validacije. Evidentiranjem svih dogadjaja na sistemu, omogućavamo brzu i adekvatnu tehničku podršku koja ima jasan uvid u novonastali problem.

Preuzmi uputstvo


StartPetrol LPFR UPUTSTVO